Homepage -> Switch 10.0.3 report -> Region C Titlelist SOAP


TitleID Region Title description Title versions Update versions
0100000000000816 CHN SystemUpdate v605028592, v606076948, v671089000, v671154196, v671219752, v671285268 9.1.0, 9.2.0, 10.0.0, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3
0100000000000006 CHN usb-sysmodule v603980136, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000000007 CHN htc.stub-sysmodule v603980136, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000000008 CHN boot2.ProdBoot-sysmodule v603980136, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000000009 CHN settings-sysmodule v603980136, v671088940 9.1.0, 10.0.0
010000000000000A CHN Bus-sysmodule v603980136, v671088940 9.1.0, 10.0.0
010000000000000B CHN bluetooth-sysmodule v603980136, v671088940 9.1.0, 10.0.0
010000000000000C CHN bcat-sysmodule v605028512, v671088940 9.1.0, 10.0.0
010000000000000E CHN friends-sysmodule v605028512, v671088940 9.1.0, 10.0.0
010000000000000F CHN nifm-sysmodule v605028512, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000000010 CHN ptm-sysmodule v603980136, v671088940, v671219752 9.1.0, 10.0.0, 10.0.2
0100000000000012 CHN bsdsocket-sysmodule v605028512, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000000013 CHN hid-sysmodule v605028512, v671088980, v671154196, v671219752 9.1.0, 10.0.0, 10.0.1, 10.0.2
0100000000000014 CHN audio-sysmodule v603980136, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000000015 CHN LogManager.Prod-sysmodule v603980136, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000000016 CHN wlan-sysmodule v605028512, v671089000 9.1.0, 10.0.0
0100000000000018 CHN ldn-sysmodule v605028512, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000000019 CHN nvservices-sysmodule v603980136, v671088940 9.1.0, 10.0.0
010000000000001A CHN pcv-sysmodule v603980136, v671088940 9.1.0, 10.0.0
010000000000001B CHN capmtp-sysmodule v603980136 9.1.0
010000000000001C CHN nvnflinger-sysmodule v603980136, v671088940 9.1.0, 10.0.0
010000000000001D CHN pcie-sysmodule v603980136, v671088940 9.1.0, 10.0.0
010000000000001E CHN account-sysmodule v605028512, v671088940 9.1.0, 10.0.0
010000000000001F CHN ns-sysmodule v605028512, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000000020 CHN nfc-sysmodule v605028512, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000000021 CHN psc-sysmodule v603980136, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000000022 CHN capsrv-sysmodule v603980136, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000000023 CHN am-sysmodule v605028512, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000000024 CHN ssl-sysmodule v603980136, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000000025 CHN nim-sysmodule v605028512, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000000029 CHN lbl-sysmodule v603980136, v671088940 9.1.0, 10.0.0
010000000000002A CHN btm-sysmodule v603980136, v671088940 9.1.0, 10.0.0
010000000000002B CHN erpt-sysmodule v605028512, v671088940 9.1.0, 10.0.0
010000000000002D CHN vi-sysmodule v603980136, v671088940 9.1.0, 10.0.0
010000000000002E CHN pctl-sysmodule v603980136, v671088940 9.1.0, 10.0.0
010000000000002F CHN npns-sysmodule v603980136, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000000030 CHN eupld-sysmodule v603980136, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000000031 CHN glue-sysmodule v603980136, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000000032 CHN eclct-sysmodule v603980136, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000000033 CHN es-sysmodule v603980136, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000000034 CHN fatal-sysmodule v603980136, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000000036 CHN creport-sysmodule v605028512, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000000800 CHN CertStore v603980136, v671088940, v671285268 9.1.0, 10.0.0, 10.0.3
0100000000000801 CHN ErrorMessage v605028512, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000000802 CHN MiiModel v603980136, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000000803 CHN BrowserDll v605028592, v671088960 9.1.0, 10.0.0
0100000000000804 CHN Help v605028512, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000000805 CHN Chinese and Korean dictionaries v605028512 9.1.0
0100000000000806 CHN NgWord v603980136, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000000807 CHN SsidList v603980136, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000000808 CHN Dictionary v404750376 9.1.0
0100000000000809 CHN SystemVersion v605028592, v606076948, v671089000, v671154196, v671219752, v671285268 9.1.0, 9.2.0, 10.0.0, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3
010000000000080A CHN AvatarImage v603980196, v671088940 9.1.0, 10.0.0
010000000000080B CHN LocalNews v605028512 9.1.0
010000000000080C CHN Eula v605028512 9.1.0
010000000000080D CHN UrlBlackList v404750376, v671088940 9.1.0, 10.0.0
010000000000080E CHN TimeZoneBinary v603980136, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000000810 CHN FontNintendoExtension v603980136, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000000811 CHN FontStandard v603980136, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000000812 CHN FontKorean v603980136, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000000813 CHN FontChineseTraditional v603980136, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000000814 CHN FontChineseSimple v603980136, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000000818 CHN FirmwareDebugSettings v605028512, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000000819 CHN BootImagePackage v605028512, v606076948, v671088940 9.1.0, 9.2.0, 10.0.0
010000000000081A CHN BootImagePackageSafe v605028512, v606076948, v671088940 9.1.0, 9.2.0, 10.0.0
010000000000081B CHN BootImagePackageExFat v605028512, v606076948, v671088940 9.1.0, 9.2.0, 10.0.0
010000000000081D CHN FatalMessage v603980136, v671088940 9.1.0, 10.0.0
010000000000081E CHN ControllerIcon v603980196 9.1.0
010000000000081F CHN PlatformConfigIcosa v605028512, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000000820 CHN PlatformConfigCopper v605028512, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000000821 CHN PlatformConfigHoag v605028512, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000001000 CHN "qlaunch" applet v605028512, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000001001 CHN "auth" applet v605028512, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000001002 CHN "cabinet" applet v605028512, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000001003 CHN "controller" applet v605028512, v671088960 9.1.0, 10.0.0
0100000000001004 CHN "dataErase" applet v605028512, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000001005 CHN "error" applet v605028512, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000001006 CHN "netConnect" applet v605028512, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000001007 CHN "playerSelect" applet v605028512, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000001008 CHN "swkbd" applet v605028512, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000001009 CHN miiEdit (LibraryAppletMiiEdit) v605028512, v671088940 9.1.0, 10.0.0
010000000000100A CHN "LibAppletWeb" applet v605028592, v671088960 9.1.0, 10.0.0
010000000000100B CHN "LibAppletShop" applet v605028592, v671088960 9.1.0, 10.0.0
010000000000100C CHN "overlayDisp" applet v605028512, v671088940 9.1.0, 10.0.0
010000000000100D CHN "photoViewer" applet v605028512, v671088940 9.1.0, 10.0.0
010000000000100F CHN "LibAppletOff" applet v605028592, v671088960 9.1.0, 10.0.0
0100000000001010 CHN "LibAppletLns" applet v605028592, v671088960 9.1.0, 10.0.0
0100000000001011 CHN "LibAppletAuth" applet v605028592, v671088960 9.1.0, 10.0.0
0100000000001012 CHN "starter" application v605028512, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000001013 CHN "myPage" applet v605028512, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000001015 CHN "maintenance" applet v605028512, v671088940 9.1.0, 10.0.0
01008BB00013C000 CHN "flog" NES emulator v404750376 9.1.0
0100000000000037 CHN ro-sysmodule v605028512, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000000039 CHN sdb-sysmodule v603980136, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000000822 CHN ControllerFirmware v603980136, v671088940, v671219752 9.1.0, 10.0.0, 10.0.2
0100000000000823 CHN NgWord2 v603980136, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000000035 CHN grc-sysmodule v603980136, v671088940 9.1.0, 10.0.0
010000000000003A CHN migration-sysmodule v605028512, v671088940 9.1.0, 10.0.0
010000000000003C CHN jpegdec-sysmodule v603980136, v671088940 9.1.0, 10.0.0
010000000000003D CHN safemode-sysmodule v603980136, v671088940 9.1.0, 10.0.0
010000000000081C CHN BootImagePackageExFatSafe v605028512, v606076948, v671088940 9.1.0, 9.2.0, 10.0.0
0100000000000824 CHN PlatformConfigIcosaMariko v605028512, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000000825 CHN ApplicationBlackList v603980136, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000000826 CHN RebootlessSystemUpdateVersion v605028512, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000000827 CHN ContentActionTable v603980136, v671088940 9.1.0, 10.0.0
010000000000003E CHN olsc-sysmodule v605028512, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000000828 CHN FunctionBlackList v603980136, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000000041 CHN ngct-sysmodule v605028512, v671088940 9.1.0, 10.0.0
0100000000000830 CHN NgWordT v605028512, v671088940 9.1.0, 10.0.0
010000000000003B CHN jit-sysmodule v671088940 10.0.0
0100000000000042 CHN pgl-sysmodule v671088940 10.0.0