Homepage -> Old3DS 5.0.0-11 report -> Region T Titlelist SOAP


TitleID Region Title description Title versions Update versions
0004001B00010002 TWN ClCertA v0 4.1.0-8
0004003000008A02 TWN ErrDisp v4096, v5121 4.1.0-8, 5.0.0-11
0004009B00010202 TWN Mii-data CFA v0 4.1.0-8
0004009B00010402 TWN Region Manifest v3072 4.1.0-8
0004009B00010602 TWN Non-Nintendo TLS Root-CA Certificates CFA v2 4.1.0-8
0004009B00014002 TWN System Font CFA v0 4.1.0-8
0004009B00014102 TWN CHN System Font CFA v1024 4.1.0-8
0004009B00014202 TWN KOR System Font CFA v1024 4.1.0-8
0004009B00014302 TWN TWN System Font CFA v1024 4.1.0-8
000400DB00010302 TWN NGWord bad word list CFA v3072, v4096, v5120 4.1.0-8, 4.3.0-10, 5.0.0-11
000400DB00010502 TWN Nintendo Zone hotspot list CFA v3073, v4096, v5120, v6144, v7169 4.1.0-8, 4.3.0-10, 4.4.0-10, 4.5.0-10, 5.0.0-11
0004013000001502 TWN AM system-module v3072, v4098 4.1.0-8, 5.0.0-11
0004013000001503 TWN SAFE_MODE AM system-module v0 4.1.0-8
0004013000001602 TWN Camera system-module v3074, v4098 4.1.0-8, 5.0.0-11
0004013000001702 TWN Config system-module v4096, v5122 4.1.0-8, 5.0.0-11
0004013000001703 TWN SAFE_MODE Config system-module v0 4.1.0-8
0004013000001802 TWN Codec system-module v3072, v4098 4.1.0-8, 5.0.0-11
0004013000001803 TWN SAFE_MODE Codec system-module v0 4.1.0-8
0004013000001A02 TWN DSP system-module v2048, v3074 4.1.0-8, 5.0.0-11
0004013000001A03 TWN SAFE_MODE DSP system-module v0 4.1.0-8
0004013000001B02 TWN GPIO system-module v0, v1025 4.1.0-8, 5.0.0-11
0004013000001B03 TWN SAFE_MODE GPIO system-module v0 4.1.0-8
0004013000001C02 TWN GSP system-module v5120, v6145 4.1.0-8, 5.0.0-11
0004013000001C03 TWN SAFE_MODE GSP system-module v0 4.1.0-8
0004013000001D02 TWN HID system-module v4096, v5121 4.1.0-8, 5.0.0-11
0004013000001D03 TWN SAFE_MODE HID system-module v0 4.1.0-8
0004013000001E02 TWN i2c system-module v1024, v2049 4.1.0-8, 5.0.0-11
0004013000001E03 TWN SAFE_MODE i2c system-module v0 4.1.0-8
0004013000001F02 TWN MCU system-module v4102, v5122 4.1.0-8, 5.0.0-11
0004013000001F03 TWN SAFE_MODE MCU system-module v0 4.1.0-8
0004013000002002 TWN Microphone system-module v0, v1025 4.1.0-8, 5.0.0-11
0004013000002102 TWN PDN system-module v0, v1025 4.1.0-8, 5.0.0-11
0004013000002103 TWN SAFE_MODE PDN system-module v0 4.1.0-8
0004013000002202 TWN PTM system-module v5120, v6146 4.1.0-8, 5.0.0-11
0004013000002203 TWN SAFE_MODE PTM system-module v0 4.1.0-8
0004013000002302 TWN spi system-module v1025, v2049 4.1.0-8, 5.0.0-11
0004013000002303 TWN SAFE_MODE spi system-module v0 4.1.0-8
0004013000002402 TWN AC system-module v4101, v5122 4.1.0-8, 5.0.0-11
0004013000002403 TWN SAFE_MODE AC system-module v0 4.1.0-8
0004013000002602 TWN StreetPass system-module v4097, v5122 4.1.0-8, 5.0.0-11
0004013000002702 TWN CSND system-module v2048, v3073 4.1.0-8, 5.0.0-11
0004013000002703 TWN SAFE_MODE CSND system-module v0 4.1.0-8
0004013000002802 TWN Download Play system-module v3078, v4099 4.1.0-8, 5.0.0-11
0004013000002902 TWN HTTP system-module v5122, v6145 4.1.0-8, 5.0.0-11
0004013000002903 TWN SAFE_MODE HTTP system-module v0 4.1.0-8
0004013000002A02 TWN MP system-module v0, v1025 4.1.0-8, 5.0.0-11
0004013000002A03 TWN SAFE_MODE MP system-module v0 4.1.0-8
0004013000002B02 TWN NDM system-module v3072, v4098 4.1.0-8, 5.0.0-11
0004013000002C02 TWN NIM system-module v3074, v4100 4.1.0-8, 5.0.0-11
0004013000002D02 TWN NWM system-module v5120, v6148 4.1.0-8, 5.0.0-11
0004013000002D03 TWN SAFE_MODE NWM system-module v0 4.1.0-8
0004013000002E02 TWN Sockets system-module v4096, v5121 4.1.0-8, 5.0.0-11
0004013000002E03 TWN SAFE_MODE Sockets system-module v0 4.1.0-8
0004013000002F02 TWN SSL system-module v4096, v5122 4.1.0-8, 5.0.0-11
0004013000002F03 TWN SAFE_MODE SSL system-module v0 4.1.0-8
0004013000003102 TWN PS system-module v1025, v2049 4.1.0-8, 5.0.0-11
0004013000003103 TWN SAFE_MODE PS system-module v0 4.1.0-8
0004013000003202 TWN friends system-module v4096, v5122 4.1.0-8, 5.0.0-11
0004013000003203 TWN SAFE_MODE friends system-module v0 4.1.0-8
0004013000003302 TWN IR system-module v4096, v5121 4.1.0-8, 5.0.0-11
0004013000003303 TWN SAFE_MODE IR system-module v0 4.1.0-8
0004013000003402 TWN SpotPass system-module v5122, v6146 4.1.0-8, 5.0.0-11
0004013000003502 TWN Notifications system-module v3072, v4097 4.1.0-8, 5.0.0-11
0004013000003702 TWN RO system-module v1024, v2049 4.1.0-8, 5.0.0-11
0004013000008002 TWN NS system-module v5121, v6148 4.1.0-8, 5.0.0-11
0004013800000002 TWN NATIVE_FIRM v7712, v8758 4.1.0-8, 5.0.0-11
0004013800000003 TWN SAFE_MODE_FIRM v5632 4.1.0-8
0004013800000102 TWN TWL_FIRM v4625, v5681, v6704 4.1.0-8, 4.4.0-10, 4.5.0-10
0004800542383841 TWN DS Internet (DSi-mode application) v2048 4.1.0-8
00048005484E4441 TWN Download Play (DS-mode application) v1024 4.1.0-8
0004800F484E4841 TWN Nintendo DS Cart Whitelist v4096, v5120, v6145, v7168, v8192, v9216 4.1.0-8, 4.2.0-9, 4.3.0-10, 4.4.0-10, 4.5.0-10, 5.0.0-11
0004800F484E4C41 TWN TWL Version Data v0 4.1.0-8
0004001B00010702 TWN NS CFA v0 4.1.0-8
0004013800000202 TWN AGB_FIRM v2576 4.1.0-8
000400300000CF02 TWN error applet v1 4.1.0-8
000400300000CF03 TWN SAFE_MODE error applet v1 4.1.0-8
000400300000D502 TWN extrapad applet v1026 4.1.0-8
0004001000028000 TWN System Settings v8, v1024, v2050 4.1.0-8, 4.2.0-9, 5.0.0-11
0004001000028100 TWN Download Play application v4 4.1.0-8
0004001000028200 TWN Activity Log v2 4.1.0-8
0004001000028300 TWN Health and Safety Information v5 4.1.0-8
0004001000028400 TWN Nintendo 3DS Camera application v3 4.1.0-8
0004001000028500 TWN Nintendo 3DS Sound application v3 4.1.0-8
0004001000028700 TWN Mii Maker v2 4.1.0-8
0004001000028800 TWN StreetPass Mii Plaza v1, v4096 4.1.0-8, 4.4.0-10
0004001000028900 TWN eShop v4096, v5123, v6146, v7170 4.1.0-8, 4.2.0-9, 4.3.0-10, 5.0.0-11
0004001000028A00 TWN System Transfer application v2, v1025 4.1.0-8, 5.0.0-11
0004001000028D00 TWN Face Raiders v2 4.1.0-8
0004001000028E00 TWN AR Games v1 4.1.0-8
0004001000028F00 TWN SAFE_MODE System Updater application v1 4.1.0-8
000400300000B102 TWN Home Menu v15, v1026, v2052 4.1.0-8, 4.2.0-9, 5.0.0-11
000400300000B202 TWN Camera applet v3 4.1.0-8
000400300000B402 TWN Instruction Manual applet v0, v4097 4.1.0-8, 5.0.0-11
000400300000B502 TWN Game Notes applet v1, v3073 4.1.0-8, 5.0.0-11
000400300000B702 TWN Friend List applet v5 4.1.0-8
000400300000B802 TWN Notifications applet v6 4.1.0-8
000400300000E402 TWN Software Keyboard v0 4.1.0-8
000400300000E403 TWN SAFE_MODE Software Keyboard v0 4.1.0-8
000400300000E502 TWN appletEd v0 4.1.0-8
000400300000E702 TWN PNOTE_AP v2 4.1.0-8
000400300000E802 TWN SNOTE_AP v2 4.1.0-8
000400300000E902 TWN mint (eShop applet) v1028, v2050, v3072 4.1.0-8, 4.2.0-9, 5.0.0-11
0004009B00011102 TWN TWN/TN Dictionary v1 4.1.0-8
0004009B00012602 TWN Error Strings CFA v1024, v2048, v3072 4.1.0-8, 4.2.0-9, 5.0.0-11
0004009B00013602 TWN EULA CFA v1026 4.1.0-8
0004009B00015602 TWN "rate" Archive v0, v1024 4.1.0-8, 4.2.0-9
000400DB00016602 TWN NVer v114, v133, v134, v135, v136 4.1.0-8, 4.2.0-9, 4.3.0-10, 4.4.0-10, 5.0.0-11
000400DB00017602 TWN CVer v4113, v4130, v4145, v4163, v4176, v5120 4.1.0-8, 4.2.0-9, 4.3.0-10, 4.4.0-10, 4.5.0-10, 5.0.0-11
000400300000B602 TWN Internet Browser v0, v3074 4.2.0-9, 5.0.0-11

Total titles sizes: 214152900